Đèn đá

Đèn đá được sử dụng ở đâu ?

các loại đèn cơ bản hay được dùng đặt ở khu lăng mộ đá,nhà thờ hoặc đình chùa là đèn lục lăng, đèn cao khoảng 1m7 đến 1m9 cũng có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào yêu cầu.
Đèn bằng đá thường được lắp đặt cùng với lư hương đá, bàn lễ đá, hạc đá, cuốn thư đá, chân tảng đá …
Ngoài việc sử dụng trong đình chùa hay nhà thờ đèn bằng đá còn sử dụng để trang chí sân vườn, khu vực công viên hay các công trình công cộng.

Đèn đá được làm từ đá xanh tự nhiên, từng khối được ghép lại với nhau. Mỗi loại đèn đá có kiểu dáng và nét đẹp riêng chính vì vậy giá của đèn đá cũng khác nhau.

Dưới đây là những mẫu đèn đá ninh bình của chúng tôi.

đèn đá, đèn đá ninh bình, đèn đá đình chùa, đèn đá nhà thờ, đèn đá khối, đèn đá xanh, mẫu đèn đá đẹp, đèn đá 2017, đèn đá đẹp 2016, đèn đá đẹp 2018;

Đèn luc lăng lắp đặt tại nhà thờ họ

Là mẫu đèn thông dụng nhất và giá thành rẻ được sử dụng nhiều tại các khu lăng mộ, đình chùa và nhà thờ họ.

đèn đá, đèn đá ninh bình, đèn đá đình chùa, đèn đá nhà thờ, đèn đá khối, đèn đá xanh, mẫu đèn đá đẹp, đèn đá 2017, đèn đá đẹp 2016, đèn đá đẹp 2018;

Đèn đá và hạc đá

bộ đèn bằng đá hạc đá lư hương đá cao cấp, mẫu đèn bằng đá cao cấp

đèn đá, đèn đá ninh bình, đèn đá đình chùa, đèn đá nhà thờ, đèn đá khối, đèn đá xanh, mẫu đèn đá đẹp, đèn đá 2017, đèn đá đẹp 2016, đèn đá đẹp 2018;

Mẫu đèn bằng đá tại Ninh Bình

đèn đá, đèn đá ninh bình, đèn đá đình chùa, đèn đá nhà thờ, đèn đá khối, đèn đá xanh, mẫu đèn đá đẹp, đèn đá 2017, đèn đá đẹp 2016, đèn đá đẹp 2018;

đèn bằng đá trắng

đèn đá, đèn đá ninh bình, đèn đá đình chùa, đèn đá nhà thờ, đèn đá khối, đèn đá xanh, mẫu đèn đá đẹp, đèn đá 2017, đèn đá đẹp 2016, đèn đá đẹp 2018;

Đèn thường đặt một đôi, ở giữa có thể đặt lư hương bằng đá.

đèn đá, đèn đá ninh bình, đèn đá đình chùa, đèn đá nhà thờ, đèn đá khối, đèn đá xanh, mẫu đèn đá đẹp, đèn đá 2017, đèn đá đẹp 2016, đèn đá đẹp 2018;

Mẫu đèn trên lan can đá.

Lưu

Lưu

Showing all 4 results